Hva er Nordic Content Protection

Nordic Content Protection arbeider for å bekjempe ulovlig streaming og ulovlig tilgang til fjernsynssendinger som mottas via parabol, digitalt bakkenett, IP-TV eller kabel-TV-anlegg.

Nordic Content Protection samarbeider med flere distributører og rettighetshavere i Norden, bl.a. Canal Digital, RiksTV, Boxer, Com Hem, Nordic Entertainment Group, Canal+, TV 2 Norge, TV 2 Danmark, TV Norge, Discovery Networks Nordic, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Svenska Hockeyligan, fotballforbundene i Norge, Danmark og Sverige og the Premier League.

Ulovlig tilgang til fjernsynssendinger

Fremstilling og salg av uautoriserte smartkort (piratkort) og kortdeling (card sharing) som gir tilgang til kodede betal-TV-kanaler, er i strid med straffelovens §203, og straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år. Privat bruk av slikt utstyr og teknologi er også straffbar, i tillegg til distribusjon av programvare og koder som muliggjør ulovlig tilgang.

Ulovlig streaming

Uautorisert tilgjengeliggjøring av opphavsrettsbeskyttet materiale for allmennheten er strid med åndsverksloven, og straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år. En del streamingteknologier medfører at seere også deltar i distribusjonskjeden, og medvirkning til slik distribusjon er også straffbar.

Hvem blir skadelidende?

Program- og distribusjonsselskap investerer hvert år store beløp for senderettigheter til bl.a. filmer, serier og sportsbegivenheter. Disse investeringene går tilbake som lønn til musikere, idrettsutøvere, artister, skuespillere, tekstforfattere, produsenter og andre involverte, samt til ulike kulturtilbud, idrettslag og sportsklubber i forbindelse med rekruttering og videreutvikling.

Å omgå de lovlige distribusjonskanalene for å skaffe seg gratis eller billigere tilgang til slikt innhold rammer hele kjeden fra distributørers mulighet for å kjøpe godt og variert innhold, til artisters mulighet til å leve av yrket sitt og idrettslagenes mulighet for nyrekruttering. Inntektene fra lovlig distribusjon utgjør det økonomiske grunnlaget for å produsere godt, interessant og variert innhold.