Dom i Göta Hovrätt

De tre personer som dömdes för brott mot avkodningslagen i Örebro TR under hösten 2020 överklagade domen till Göta Hovrätt. På grund av situationen med Corona prövades inte ärendet förrän i december 2021. Tingsrättens dom fastställdes men målsägandebolagens krav om…

Read More

Dom i Södertälje tingsrätt

Två personer dömdes 2021-05-07 i Södertälje tingsrätt till villkorlig dom för brott mot Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (card sharing) till villkorlig dom. Målsägandebolagen tilldömdes ersättning på ca 1,4 miljoner

Read More

Dom i Örebro Tingsrätt

Den 13 oktober föll domen i Örebro TR mot tre personer. Samtliga dömdes till villkorlig dom för brott mot avkodningslagen SFS 2000:171.De skall även betala skadestånd som delvis är solidariskt på ca 2,9 miljoner kronor till målsägandebolagen.

Read More

PRESS RELEASE

International Coalition Brings Down Piracy Ring Boasting 40,000 Video Channels and VOD content, and 2 Million Subscribers  Deutsche Fußball Liga (DFL), the Spanish Football League (LaLiga), NAGRA and Nordic Content Protection thank the Spanish National Police, and law enforcement agencies…

Read More